Regulamin:

1. Postanowienia ogólne

1. Firma Cieszyński Bus organizuje wyjazdy międzynarodowe do Niemiec, Holandii i Belgii oraz Danii. Wyjazdy (Niemcy, Holandia, Belgia) odbywają się w każdą sobotę, powroty do Polski w niedzielę. Wyjazdy z Danii do Polski w piątki, z Polski do Danii w każdą niedzielę. Rezerwacja miejsc odbywa się telefonicznie, bądź za pomocą aplikacji Messenger. Decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie i omawianie szczegółów podróży odbywa się telefonicznie, dzień przed zarezerwowanym przejazdem.

2. W przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy, np. w skutek awarii pojazdu, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin.

2. Prawa i obowiązki pasażera

1. Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca ma obowiązek zapiąć pas bezpieczeństwa.

2. W busie obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.

3. Za zanieczyszczenia spowodowane spożywaniem posiłków lub zanieczyszczenia spowodowane umyślnie, przewoźnik może pobrać opłatę na rzecz kosztów czyszczenia.

4. Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia pojazdu w przypadku gdy pasażer

    1. Nie przestrzega regulaminu wewnętrznego,

    2. Znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

    3. Stanowi niebezpieczeństwo dla pozostałych pasażerów,

    4. Nie posiada odpowiednich dokumentów granicznych,

    5. Dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych.

5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:

    1. Skutki spowodowane spóźnieniem busa,

    2. Bagaże, które znajdują się w busie,

    3. Samowolne oddalenie się pasażera od busa,

    4. Osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna prawnego,

    5. Zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.

6. Dzieci podróżujące busem powinny posiadać przystosowany do jazdy fotelik. Przewoźnik nie zapewnia fotelików.

3. Warunki przewożenia bagaży

1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 30 kg, a także bagażu podręcznego, który nie utrudnia jazdy innym pasażerom.

2. Za bagaże większe przewoźnik ma prawo podwyższyć cenę.

3. Pasażer ma możliwość dokupienia miejsca na dodatkowe bagaże.

4. Cena zależna jest od wielkości dodatkowego bagażu.

5. Przewoźnik ma prawi odmówić zabrania bagażu, który może stanowić niebezpieczeństwo lub posiada nieprzyjemny zapach.

6. Zwierzęta podróżujące busem muszą posiadać specjalną torbę lub klatkę, a także podróżować z opiekunem.

4. Bilety

1. Zakup biletu odbywa się bezpośrednio u kierowcy. Pasażer ma możliwość dokonania opłaty w PLN lub EURO.

2. Opłaty za bilety dokonać można w dowolnym czasie podczas podróży.